www.Rinia4umer.net

www.Rinia.4umer.net
 
ForumForum  GalleryGallery  KërkoKërko  identifikimiidentifikimi  RegjistrohuRegjistrohu  

Share
 

 Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam

Shko poshtë 
AutoriMesazh
TiNuSHe

TiNuSHe

Numri i postimeve : 281
Registration date : 16/10/2008

Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam Empty
MesazhTitulli: Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam   Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam EmptyThu Feb 19, 2009 6:05 pm

Tha Imam Maliku Allahu e mëshiroftë, magjistari qe bën magji e këtë nuk e bën përveç atij qe tha Allahu ne kuran.
E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare 102)
Shikoj qe ai qe bën këtë gjë te vritet tha Imam Maliku.
Tha ibn Kudame e meriton magjistari vrasjen. Ekane transmetuar këtë Umeri r.a nga Othmni Abdullah ibn Umeri xhundjb ibn Abdullah,xhundel ibn Koab,Kejs ibn Saad, Umer ibn Abdulazis e është then nga Ebu Hanife dhe Maliku.

Tha Kurtubiu se ka mendime të ndryshme te dijetarëve te fikhut ne gjykimin e magjistarit me origjinë musliman dhe atë nga ehli kitabeve. Nëse magjistari me origjinë muslimane bën magji me fjale qe permbajne kufer (mohim ) ai vritet prej tij nuk kërkohet pendim e nuk I pranohet pendimi sepse aim und te genjeje siç fshehe imoralin qe bensepse Allahu e quajti magjine kufer (mohim) ne thënie e Tij ne kuran.
E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!"(El Bekare 102) kjo është thënie eAahmed ibn Hambelit, Ebi Theur Is'hak dhe Ebu Hanifes dhe Imam Shafiut.

Tha ibn Mundher nese burri pohon se bëri magji me fjale kufri është detyrë vrasja e tij nëse nuk pendohet. Gjithashtu vritet nëse fiksohet qartë ose cilesohte fjala e tij kufer, e nëse fjalët qe përmend kur ben magji nuk kqne përmbajtje kufri nuk lejohet vrasja e tij. E nëse ndodh tek ai qe I bëhet magji ndonjë dem atëherë është detyrë hakmarrja një për një, e nëse është diçka qe s'ka hakmarrje për te merret shpagim ne te holla.

Tha Ibn kethiri thenia se magjistari është kafir siç transmeton një grup prej selefeve siç janë Ahmed ibn Hambeli e disa te tjerë ne thënien e Allahut103. E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur (prej mëkateve), po të dinin, shpërblimi prej All-llahut do të ishte shumë më i dobishëm(El-Bekare103)
Përmbledhje shumica e dijetarëve janë për vrasjen e magjistarit për shka te kufrit te tij dhe te keqes qe shkakton ai tek njerzit.

Gjykimi i magjistarit kur është prej ehli kitabëve

Tha Ebu Hanife rrahimullah magjistari vritet kurse Maliku thotë se nuk vritet vetëm nëse me magjine e tij vret atëherë magjistari vritet po kështu nëse ka bërë marrevshje me muslimanet dhe e thyen atë.
Tha Shafiu: nuk vritet magjistari elhli kitabeve vetëm nëse vret me magjine e tij po kështu ka then dhe ibn kudame.

A lejohet zgjidhja e magjisë me magji

Tha Katade I thashë Sied ibn Masejeb Një burrë nuk mund ti afrohet gruas se tij a te shkoj tek magjistari .tha s'ka problem se duam prej tij rregullim.nuk ndalohet ajo qe bën dobi.
Tha Kurtubiu Kane mendime të ndryshme dijetaret A I kërkohet zgjidhja e magjise magjistarit. E lejoi sejid ibn Musejeb ne atom qe permendi Buhariu prej tij. Kështu tha Elmuzni Esh-Shabi: Ska problem nëse mjekimi bëhet ne gjuhën arabe.Hasan el basri tha qe kjo gjë është e urryer. En-Neshre është lloj mjekimi për atë qe mendohet se I është bërë magji ose e ka kapur xhindi.
Tha ibn Kudame Nëse ai qe zgjidh magjine me kuran dhiker dhe betime apo fjale skane problem fetar kjo lejohet por nëse bëhet diçka nga magjia për këtë ibn Hambeli nuk u pergjigj.

Tha hafidh Ibn Haxher përgjigjet me thënien e Pejgamberit a.s “En-Neshre është nga punët e shejtanit “
Profeti Alejhi Selam tregon se origjina e saj qe është magjia e kush do miresi me te ajo është miresi e kush do sherr ajo është sherr.tha dihet se –dihet se ajo është dy llojesh En-neshre Thashe kjo është saktë qe është dy llojesh.
E para
En-nushre xhaize e kjo është zgjidhja e magjise me kuran Ilaci është dhiker sipas sheriatit

E dytaËshtë En-neshre haram
Kjo është zgjidhja e magjise me magji kerkimi ndihmë prej shejtaneve afrimi tek ato me lutje drejtuar atyre dhe kenaqa e tyre.E perkete ishte qëllimi I thenies se profetit a.s qe ajo është prej shejtanit.E s'ka si lejohet kjo kur e ndaloi profeti a.s me hadithin për shkuarjen tek magjistaret dhe fallxhoret dhe e qartesoi me thënien e tij se kush shkon tek magjistari ose fallxhori dhe I beson atyre e ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit .as .

Tha ibn kijm En-Neshre është zgjidhja e magjise se atij qe është bërë magji dhe kjo është dy llojesh.
Zgjidhja e magjise me magji e kjo është prej puneve te shejtanit.Këtu ka vlerë thenia e hasan el Basrit ”afrohet shejtani tek I semuri dhe I semuri tek shejtani me atë qe shejtani e do dhe ia prish pune e tij qe kishte bërë me pare tek semuri.P.sh. Një xhinde hyn tek nj person dhe pastaj I del ne ëndërr qe te shkoj tek magjistari I tij dhe qe te sherohet e kur shkon atje xhindi del dhe magjistari perfitoi para nga I semuri.

Zgjidhja e magjisë me lexime kurani ose dua drejtuar Zotit e kjo lejohet.


A lejohet mësimi I magjise.

Tha Hafidh Ibn Haxher për thenin e Allahut ne kuran.
E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!"(El bekare-102)
Na tregohet se mësimi I magjise është kufer (mohim).Tha ibn Kudame te mesuarit e magjise dhe mësimi I saj te tjereve është haram e nuk dimë ndonjë ndryshim te dijetarëve për këtë çështje.
Ndryshimi mes magjise dhe mrekullive te njerzëve të mirë ose porfeteve.

Tha El Mazeri ndryshimi është se magjia është thënie dhe veprim gjersa magjistari I plotesohet ajo qe do. El kerame nuk ka nevojë për këto por ndodh kur dikush I thotë profeteve. Nëse do të beje këtë do të besoja.
Tha Hafiz ibn Haxher ran dakort dijetaret se magjia nuk shfaqet vetëm tek një njeri I shkatarruar dhe qe kerame mrekullia nuk shfaqet tek një njeri I prishur.
Tha El-Hafidh gjithashtu duhet qe te dihet gjendja e atij qe I shafqet diçka e pazoknte nëse është I kapur me sheriat me shriat dhe I largohet harameve. Ajo shfaqet ne dorë dikujt është ose mrekulli ose magji por kjo dallohet nga njeriu qe I ndodh.

Vemendje
Një njeri nuk është magjistar nuk di nga feja nuk është I kapuir me synet e sheriat e mund te beje gjynahe ose bidate e shfaqen tek ai disa shenja te pazokonta dhe mund te jetë bidatci ose adhues varresh. Dhe mund ti bëjnë shejtanet atij disa gjëra te pazakonta ne mynyre qe ti hutojne dhe ti humbin ne rrugën e tyre te drejtë duke I dalë si zjarr ne një varr ose duke dalë si ylber për ti bërë se një toke mund te jetë vend I mirë dhe te tjera si këto.


Do të flasim inshAllah ne këtë kapitull rreth llojeve te magjise,pasojat qe ajo le të I semuri dhe për ilacin për çdo dhiker nga kurani dhe suneti.Ju kujtoj se do të gjeni ne këtë kapitull dhe kapituj te tjerë përdorimin e ilaceve te cilët janë caktuar ne mynyre te veçantë por qe hyjne ne rregulla te pergjithshmeqe u fiksuan ne kuran dhe ne sunet.Dhe mund te gjesh ilac nga libri I Allahut ose ajete nga sure të ndryshme dhe të gjitha këto hyjne ne thënien e Allahut.”Dhe ju zbresim nga kurani atë qe është sherim me meshire për besimtaret”(Isra 82)

Ka dijetare qe thonë se fillimi I sherimit këtu është shikimi shpirtëror nga dyshimi shirku poshtersirat dhe ka dijetare qe thojne se sherimi është shpirtero dhe fizik bashke. Pastaj argumenti tjetër me I qartë është nga Aishe se kur profeti Alejhi Selam hyri tek ajo kur po mjekonte një grua dhe po I lexonte asaj profeti Alejhi Selam tha “Mjekoje atë me librin e Allahut” saktesoi Sheikh Albani. Nëse do të shikosh mirë këtë hadith do të gjesh se Profeti Alejhi Selam e pergjithesoi e nuk e vecoi ajete te percaktuara apo sure te veçanta. Kjo tregon se I gjithë kurani është sherim. Nga eksperinca shkencore qe na është shafqur shpesh dhe e përsëritur del se kurani nuk është ilac vetëm për magjine, kapjen nga xhindi e smira e syrit por është ilac dhe për semundje trupore e fizike. Disa te rinj xhelozë ne fe duan qe te sjellin argument te veçanta për çdo ajet qe zgjidhet për sherim nga libri I Allahut për tja lexuar te semureve. Do tju jap atyre te rinjve këtë hadith nga Ebi Seid El Hudrij I fiksuar ne sahihu Buhari. Ai ishte ne një udhëtim me një grup sahabesh e zbriten ne një lugine nga luginat arabe e kerkuan prej banorve te kësaj qe ti pranonin si miq por ata refuzuan.Pastaj kryetarin e kësaj lunge e pickoi gjarpri dhe erdhen tek sahabet dhe thanë: A ka prej jush lexues qe sheron? U tha Ebu Seidi: Jam unë por nuk ju ndihmoj derisa ten a jepni shperblim. Pastaj lexoi tek ai qe ishte bickuar I cili u cua si ai I cliruar nga prangat dhe u dhanë atyre disa dele si shpërblime kur u kthyenn tek Profeti SalAll-llahu Alejhi ue Selem Ai Alejhi Selam I tha: Nga e dije qe është lexim për sherim dhe e pëlqeu këtë gjë.
Nga ky hadith qartesohet se Ebu Seidi nuk priti qe te degjonte ndonjë tekst te vecanteqe të fliste për el fatihane qe është lexim për sherim. E pastaj Profeti Alejhi Selam e pëlqeu atë. Pejgamberi *Alejhi Selam vendosi rregulla te përgjithshme për çdo lexim e fiksua ne sahihun e Muslimit qe disa njerëz thanë o Derguari I Allahut ne ishim qe lexonim ne kohën e injorances e profeti Alejhi Selam u tha “Ska problem nëse leximi juaj nuk ka shirk(idhujtari)”transmeton Muslimi.
Nga ky hadith nxejrrim se leximi për sherim qoftë nga kurani suneti ose ilace.
__________________
Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

_________________
Çdo natë e errët e ka mbarimin e ndritshëm!
Mbrapsht në krye Shko poshtë
http://rinia.forumotion.co.uk
 
Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam
Mbrapsht në krye 
Faqja 1 e 1

Drejtat e ktij Forumit:Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi
www.Rinia4umer.net :: Sira dhe histori të ndryshme-
Kërce tek: